• In mijn praktijk bied ik psychosociale therapie.
  • De eerste gesprekken zijn bedoeld om te ontdekken of ik als persoon en therapeut, maar ook de setting van een vrijgevestigde praktijk, jou de juiste begeleiding kan bieden.
  • In de gesprekken met jou zie ik je als gelijkwaardig. We gaan samen in gesprek en aan de slag met jouw hulpvraag. Jij blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor je eigen proces. Dit betekent ook dat je informatie die van belang is voor de therapie vooraf met me deelt. 
  • Je bepaalt zelf, of in overleg met mij, het aantal en de frequentie van de gesprekken. 
  • Als je wilt stoppen met de therapie/coaching vind ik het fijn dat een sessie voor beëindiging te vernemen. Ik investeer in contacten en vind het belangrijk dit goed af te ronden. 
  • Ik ben op mijn werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 06-12 65 49 58. Als je geen gehoor krijgt, spreek dan je naam en telefoonnummer in, dan bel ik je terug zodra ik kan. Je kunt ook mailen naar info@ilseboellaard.nl. Bij noodsituaties bel je naar je huisarts. 
  • Indien je als koppel gesprekken bij me hebt, en een van beide tussendoor telefonisch contact met mij zoekt, dan meld ik dit in het eerstvolgende gesprek, zodat de gesprekken voor beide veilig en transparant blijven. De inhoud van het gesprek deel ik niet. 
  • Ik heb geheimhoudingsplicht. Dit wil zeggen dat ik zonder jou/jullie toestemming geen informatie deel met derden. In het geval er iemand gevaar loopt en ik daarvan op de hoogte ben, ben ik verplicht dit te melden aan de juiste persoon of instantie. Ik zal dit in dat geval eerst met jou bespreken. 
  • Je ontvangt een factuur van de gesprekken. Betaling dient plaats te vinden binnen 7 dagen na het ontvangen van de factuur. Als je online een gesprek boekt, betaal je vooraf.
  • Afspraken kunnen 24 uur van tevoren, gelet op werkdagen, worden afgezegd of verzet. Afspraken die binnen 24 uur tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Let op! Als je op maandag een afspraak hebt, en je wilt deze annuleren, dan kan dat kosteloos uiterlijk tot 17:00 uur op de vrijdag ervoor.

Privacyverklaring

a. Ik vraag alleen om gegevens vragen die van belang zijn voor onze samenwerking.

b. Tijdens het gesprek maak ik aantekeningen. Deze zijn alleen voor mij bedoeld en om de voortgang van het gesprek te bewaken. Werkaantekeningen worden na afsluiting van de gesprekken, 2 jaar bewaard.

c. Persoonlijke gegevens van en over jou, behandel ik vertrouwelijk en worden niet met derden gedeeld. Ben je minderjarig, dan bespreek ik vooraf met jou en (een van je) ouders, wat ik wel en niet met hen deel.

d. In het geval er iemand gevaar loopt en ik daarvan op de hoogte ben, ben ik verplicht dit te melden. Mocht dit aan de orde komen, dan zal ik dat ook tegen jou melden.