Relatieproblemen ontstaan doordat de ervaringen die je hebt opgedaan als kind, doorspelen in je volwassen leven. En dus ook, of eigenlijk juist, in de meest intieme relatie, die met je partner.

  • jullie vinden het lastig een balans te vinden tussen samen zijn en me-time
  • jullie communicatie verloopt moeizaam
  • hoe gaan jullie om met de persoonlijke problemen van de ander
  • jullie hebben kinderwens-twijfels
  • doordat je nu zelf ouder bent komen vroegere (trauma)herinneringen naar boven
  • je hebt verlatingsangst
  • er ontstaan tussen jullie twee negatieve patronen die je vanuit je jeugd hebt meegenomen

Ervaringen als kind spelen door in je volwassen leven. Jullie hebben allebei je eigen verhaal en belevenis. Maar ook je eigen unieke geschiedenis en karakter. Dat kan relatieproblemen geven. We gaan op zoek naar een oplossing die goed is voor jullie samen, maar ook voor je als individu. Het prettige van relatietherapie is dat je samen kunt praten met een onpartijdige persoon erbij.