EFT relatietherapie is ontworpen door Sue Johnson. EFT, Emotionally Focused Therapy is emotiegericht en werkt met hechting. Hoe je in je jeugd bent gehecht en de ervaringen die je hebt opgedaan spelen door in je relatie. Vanuit je opgedane schema’s reageer je op je partner. Meestal naar aanleiding van een bepaalde trigger. Als je reageert vanuit schema’s triggert dit ook weer schema’s van je partner. Je hebt bijvoorbeeld een schema van verlating of onveiligheid.
Op deze manier zitten jullie vast in een patroon van onbegrip en negatieve reacties die jullie gevoel van verbondenheid en veiligheid aantasten. Er ontstaat (emotionele) verwijdering.

EFT helpt jullie om het patroon te herkennen. En om de gevoelens en verlangens die eronder liggen te begrijpen. Het patroon kan hierdoor worden verbroken en jullie onderlinge verbondenheid worden hersteld of vergroot. Jullie leren om ruzies of negatieve communicatie om te buigen naar gesprekken waar je elkaar om steun kan vragen.

Naast EFT relatietherapie kan deze emotie- en hechtingsgerichte therapie ook individueel worden gegeven. Dit wordt EFIT genoemd, Emotionally Focused Individual Therapy.