De maturity awareness approach is ontwikkeld door Lindsay Gibson. De methode wordt gebruikt bij de behandeling van ACEIP’s. Dit zijn kinderen die opgegroeid zijn bij ouders die niet aan hun emotionele behoeften konden voldoen. Ook wel emotionele verwaarlozing genoemd. Lindsay was mijn docent en ik ben blij dat ik haar en deze prachtige methode heb leren kennen.

Emotioneel onvolwassen ouders hebben door hun eigen problematiek of onvermogen, op emotioneel gebied niet voldoende kunnen geven wat hun kind nodig had. Daardoor zijn vaak problemen ontstaan in de hechting en in de gezonde volwassen ontwikkeling. Vandaar de termen ontwikkelingstrauma en hechtingstrauma.

Welke klachten
Op volwassen leeftijd hebben deze kinderen van onvolwassen ouders vaak nog problemen. Zowel met zichzelf als in relatie met hun ouders of anderen.Je kunt hierbij denken aan schuldgevoelens, perfectionisme, moeite hebben met grenzen aangeven, hoge eisen stellen aan zichzelf, een laag zelfbeeld, het gevoel hebben er niet toe te doen, problemen met relaties aangaan, etc. Deze kinderen hebben vaak zelf niet het idee dat er iets mis was in hun thuissituatie. Pas wanneer ze in therapie komen, gaan ze bepaalde patronen en gedrag herkennen. Parentificatie, narcisme, manipulatie, kritiek en schuld-inducerend gedrag zijn enkele voorbeelden.

Hoe ziet de therapie eruit:
In de therapie krijg je inzicht in het ontstaan van je klachten en versterk je je gezonde volwassene op emotioneel, cognitief en sociaal niveau. Dit houdt in dat je na de therapie het volgende hebt bereikt:

  • je hebt inzicht in familiepatronen
  • je herkent emotioneel onvolwassen gedrag
  • je weet hoe je kunt reageren op negatief gedrag van je ouders
  • je kunt grenzen aangeven
  • je kunt beter omgaan met schuldgevoelens
  • je voelt je emotioneel sterker
  • je stelt minder hoge eisen aan jezelf
  • je voelt dat je ertoe doet
  • je zorgt met compassie voor jezelf
  • je hebt inzicht in jouw eigen behoeften en kunt hieraan voldoen

Waarom in therapie?
De maturity awareness approach is belangrijk omdat kinderen van emotioneel onvolwassen ouders het verdienen om zelf emotioneel volwassen te worden. Zodat zij daardoor goede ouders kunnen zijn voor hun kinderen.