Polyvagaal therapie uitgelegd door Deb Dana:

‘De taak van het autonome zenuwstelsel is om ervoor te zorgen dat we overleven op momenten van gevaar en opbloeien in tijden van veiligheid. Om te kunnen overleven, moeten we bedreigingen kunnen herkennen en moet er een overlevingsrespons worden geactiveerd. Voor opbloeien is precies het tegenovergestelde nodig – het afremmen van de overlevingsrespons, zodat sociale betrokkenheid mogelijk wordt. Als we dit vermogen tot activering, remming en flexibiliteit van reageren niet hebben, maakt dat ons leven zwaar.’
– Deb Dana

Wat is polyvagaaltherapie?

De polyvagaaltheorie is de wetenschap van de veiligheid dmv ons zenuwstelstel en biedt een neurobiologische behandeling ons weer veilig en verbonden te voelen met de mensen om ons heen.
Chronische stress en traumatische ervaringen veroorzaken veranderingen in het autonome zenuwstelsel. Daarom is het zo moeilijk om na zo’n ervaring terug te keren naar een toestand van rust en vertrouwen. In de therapie is een belangrijk onderdeel het herkennen responspatronen, en de daarmee verbonden reacties van hun autonome zenuwstelsel. Met behulp van oefeningen die speciaal zijn ontwikkeld om het regulerende vermogen van het ventrale vagale systeem te activeren, kunnen zij vervolgens stap voor stap de ingesleten patronen in hun zenuwstelsel vervangen door nieuwe, meer adaptieve patronen, hun zelfregulatie vergroten en hun sociale-betrokkenheidssysteem op adequate wijze gaan inzetten terwijl ze zich verhouden tot de mensen en wereld om hen heen. Zo kunnen mensen met een traumageschiedenis leren om opnieuw vorm te geven aan hun autonome zenuwstelsel en een nieuw verhaal over zichzelf en hun verleden gaan creëren.

Het autonome zenuwstelsel

Het autonome zenuwstelsel is verantwoordelijk voor het reguleren van verschillende lichaamsfuncties, zoals hartslag, ademhaling en spijsvertering. Het bestaat uit twee takken: het sympathische zenuwstelsel, geassocieerd met de vecht-of-vluchtreactie, en het parasympathische zenuwstelsel, geassocieerd met rust, herstel en ontspanning. Een gezonde balans tussen deze takken is essentieel voor ons emotioneel welzijn.

Inhoud van Polyvagaal therapie

Polyvgaaltherapie maakt gebruik van verschillende therapeutische technieken om het autonome zenuwstelsel in balans te brengen en de ventrale vagale toestand te bevorderen

  • Ademhalingsoefeningen
  • Bodyscans en lichaamsbewustzijn
  • Regulatie van de zintuigen: Het bewust gebruiken van zintuiglijke prikkels kan helpen bij het reguleren van het zenuwstelsel.
  • Co-regulatie

In de therapie wordt gewerkt aan het versteren van zelfregulatievaardigheden en het bevorderen van veerkracht. Clienten leren hoe ze hun eigen zenuwstelsel kunnen reguleren, stress kunnen verminderen en emotionele balans kunnen vinden. Dit geeft hen een gevoel van controle en kracht.

Polyvagaal therapie biedt een holistische benadering en werkt met lichaam en brein. Het gebruikt het autonome zenuwstelsel bij het reguleren van onze fysiologische en emotionele reacties.

Bij welke klachten?

De methode is bijzonder effectief bij de behandeling van trauma en stressgerelateerde problemen. Het helpt clienten om veiligheid en verbondenheid te herstellen, het zenuwstelsel te kalmeren en trauma’s te verwerken. Door te werken met het autonome zenuwstelsel kunnen therapeuten diepgaande verandering en genezing bevorderen.