Schematherapie is gebaseerd op de ideeën van cognitieve gedragstherapie en psychodynamische therapie en richt zich op het begrijpen en veranderen van diepgewortelde patronen van denken, voelen en gedrag die schema’s worden genoemd. Schema’s zijn emotionele en cognitieve patronen die zich vroeg in het leven ontwikkelen als gevolg van negatieve ervaringen en interacties. Ervaringen uit je jeugd, met name de manier waarop je opvoeders er je omgingen, hebben een grote invloed op je gevoelsleven en zelfbeeld als volwassene. Schema’s beïnvloeden hoe mensen zichzelf, anderen en de wereld om hen heen waarnemen en ermee omgaan. Positieve schema’s leiden tot gezonde zelfpercepties en effectieve coping, terwijl negatieve schema’s kunnen leiden tot emotionele problemen, interpersoonlijke moeilijkheden en psychische stoornissen

Wat doet schematherapie voor je:

  • Diepgaande verandering: Schematherapie richt zich op de dieperliggende oorzaken van emotionele en psychologische problemen. Het helpt cliënten om inzicht te krijgen in hun langdurige patronen van denken, voelen en handelen, en ondersteunt hen bij het aanpakken van de oorzaken van deze patronen.
  • Herkennen van schema’s: Door schematherapie leren cliënten hun schema’s herkennen. Dit zijn disfunctionele overtuigingen en copingmechanismen die in de kindertijd zijn ontstaan als reactie op onvervulde emotionele behoeften. Door bewustwording kunnen cliënten deze schema’s gaan begrijpen en ermee om leren gaan.
  • Emotionele verwerking: De therapie richt zich op het verkennen van onverwerkte emoties uit het verleden. Dit helpt cliënten om emotionele pijn te begrijpen, te accepteren en uiteindelijk te verwerken.
  • Verbeteren van relaties: Schematherapie legt de nadruk op het begrijpen van interpersoonlijke patronen en hoe deze samenhangen met de schema’s. Door deze patronen te herkennen en te veranderen, kunnen relaties met anderen verbeteren.