TIST voor traumatherapie is ontwikkeld door Janina Fisher. Het is een methode die cliënten helpt om te gaan met intense en overweldigende emoties als gevolg van trauma. Emotionele verwaarlozing en verlating uit de kindertijd.

Clienten zijn zich er meestal niet van bewust waardoor hun intense overweldigende emoties worden veroorzaakt. Dit komt door opgeslagen traumatische herinneringen in hun brein en lichaam. Om deze emoties het hoofd te bieden zien we vaak middelenmisbruik, zelfbeschadiging, eetstoornissen en ander verslavend gedrag. Zelfdestructief gedrag wordt de TIST verklaard als traumagerelateerd.

TIST voor traumatherapie is ontwikkeld om een behandeling te bieden om dit gedrag en deze heftige emoties te begrijpen en te kunnen behandelen. Het is een geintegreerde methodiek die bestaat uit mindfulness, sensorimotor psychotherapie en werkt met kind-delen/innerlijk kind. Er is veel aandacht voor psycho-educatie, zodat de client gaat begrijpen en herkennen wat er achter deze emoties schuilgaat. Vervolgens leert de client technieken om te stabiliseren waarna er gewerkt wordt aan het verwerken en herstellen van het trauma.