Traumatherapie wordt gebruikt bij ontwikkelingstrauma en bij volwassen kinderen uit emotioneel onvolwassen familiesystemen. Ik werk vanuit de nieuwste inzichten over traumatherapie die ontwikkeld en onderzocht zijn door o.a. Bessel van der Kolk, Janina Fisher en Pat Ogden. Omdat trauma vast zit in het lichaam worden er in traumatherapie methodieken gebruikt die zowel lichaamsgericht, cognitief en experientieel zijn.

Wel kun je er mee leren leven, zonder dat het nog zoveel impact op je heeft in het heden. Het is hiervoor niet nodig alle nare herinneringen op te halen. We gaan aan de slag met het hier en nu.We kunnen nare gebeurtenissen, het trauma, niet ongedaan maken. Helaas! Maar we kunnen wel bereiken dat het verleden naar de achtergrond verdwijnt, zodat het veel minder impact op je heeft in het heden. Je brein en lichaam kunnen hersteld worden zodat je je veilig voelt en het onderscheid kunt maken tussen toen en nu. En je kunt inhalen wat je hebt gemist in de ontwikkeling tot gezonde volwassene, een persoon die gelukkig is, vrienden kan maken en in balans is. Het is hiervoor niet nodig om alle nare herinneringen op te halen en herbeleven. We gaan aan de slag met het hier en nu.

Omdat elke persoon en elk trauma anders is, is het onmogelijk om een behandeling precies te beschrijven. Het moment waarop iemand bij mij in therapie of begeleiding komt, wanneer het trauma heeft plaatsgevonden en op welk moment in zijn/haar proces is bepalend voor de inzet van technieken.

Je kunt met traumatherapie het volgende bereiken:

 • emotieregulatie
 • stressreductie
 • herkennen van disfunctionele schema’s
 • betere copingsstrategieen ontwikkelen
 • meer veerkracht
 • een emotioneel gezonde volwassene worden
 • angstregulatie
 • meer zelfvertrouwen
 • gevoel van veiligheid
 • zelfinzicht
 • onderscheid maken tussen toen en nu
 • in het hier en nu leven
 • beter in je lijf zitten, meer contact met je lichaam
 • verweren van gemis
 • omgaan met schuldgevoelens
 • nieuwe positieve ervaringen opdoen
 • een gezonde relatie kunnen aangaan
 • vriendschappen kunnen aangaan
 • plezier hebben