Kenmerken van een emotioneel gezonde volwassene:

  • het vermogen om de realiteit objectief te bekijken, zowel intern (gevoelens en behoeften) als extern (omgeving) gezien
  • gezonde copingstrategieen
  • het vermogen om lief te hebben en relaties aan te gaan
  • het vermogen om zowel zelfstandig en onafhankelijk te zijn
  • het vermogen om zichzelf te reguleren
  • het vermogen om eigen behoeften te kunnen vervullen
  • heeft zelfinzicht en neemt verantwoordelijkheid
  • kan plezier maken
  • heeft aandacht voor emoties en behoeften van de ander